בניין ביטוח לאומי חדרה
בניין ביטוח לאומי ירושלים
רשת מכללות עזריאלי
בניין ביטוח לאומי תל אביב
בית חולים רמב"ם חיפה
בית חולים בני ציון - חיפה
בית חולים פסיכיאטרי כפר-שאול
בניין הממשלה חדרה
קומפלקס האודיטוריום חיפה
רשת מכללות "עתיד" (27 סניפים)
משרדי מועצה מקומית חוף הכרמל
משרדי עירית רכסים
משרדי עירית נשר
משרדי מועצה מקומית חוף הכרמל
אכסניית נוער כנרת.
רשת מזון "אברהם שיווק"
מרכז מסחרי אח"י אילת קריית חיים
מגדלי-יוקרה "טריו" סביוני-דניה
בי"ס שדה – בית שאן
בי"ס תיכון מקיף פסוטה
בי"ס לנוער עם צרכים מיוחדים נצרת
ועוד עשרות מבני-ציבור, מוסדות חינוך, מוסדות בריאות, ורשויות מקומיות וממשלה...
בניין ביטוח לאומי חדרה
בניין ביטוח לאומי ירושלים
רשת מכללות עזריאלי
בניין ביטוח לאומי תל אביב
בית חולים רמב"ם חיפה
בית חולים בני ציון - חיפה
בית חולים פסיכיאטרי כפר-שאול
בניין הממשלה חדרה
קומפלקס האודיטוריום חיפה
רשת מכללות "עתיד" (27 סניפים)
משרדי מועצה מקומית חוף הכרמל
משרדי עירית רכסים
משרדי עירית נשר
משרדי מועצה מקומית חוף הכרמל
אכסניית נוער כנרת.
רשת מזון "אברהם שיווק"
מרכז מסחרי אח"י אילת קריית חיים
מגדלי-יוקרה "טריו" סביוני-דניה
בי"ס שדה – בית שאן
בי"ס תיכון מקיף פסוטה
בי"ס לנוער עם צרכים מיוחדים נצרת
ועוד עשרות מבני-ציבור, מוסדות חינוך, מוסדות בריאות, ורשויות מקומיות וממשלה...
בניין ביטוח לאומי חדרה
בניין ביטוח לאומי ירושלים
רשת מכללות עזריאלי
בניין ביטוח לאומי תל אביב
בית חולים רמב"ם חיפה
בית חולים בני ציון - חיפה
בית חולים פסיכיאטרי כפר-שאול
בניין הממשלה חדרה
קומפלקס האודיטוריום חיפה
רשת מכללות "עתיד" (27 סניפים)
משרדי מועצה מקומית חוף הכרמל
משרדי עירית רכסים
משרדי עירית נשר
משרדי מועצה מקומית חוף הכרמל
אכסניית נוער כנרת.
רשת מזון "אברהם שיווק"
מרכז מסחרי אח"י אילת קריית חיים
מגדלי-יוקרה "טריו" סביוני-דניה
בי"ס שדה – בית שאן
בי"ס תיכון מקיף פסוטה
בי"ס לנוער עם צרכים מיוחדים נצרת
ועוד עשרות מבני-ציבור, מוסדות חינוך, מוסדות בריאות, ורשויות מקומיות וממשלה...