top of page
664d692c-_עברית.png

פלטינום

חיפוי יבש

חב' אלפקס משווקת בישראל את מערכות-החיפוי היבש (מערכת-מאווררת) של מפעל FRONTEK מקבוצת קונצרן GRECOGRES, המערכות לחיפוי יבש מתוצרת ספרד מבוססות אריחי פורצלן (בניגוד למערכות פשוטות מבוססות אריחי חרס), מבטיחות עמידות גבוהה מאד בפני עומסי-רוח קיצוניים בגבהים, עמידות ב-קרינת UV, עמידות בפני כפור (ספיגות-אפסית), וכו'.

למערכת החיפוי-היבש של מפעל FRONTEK נוספה אופציה משמעותית של שילוב לוחות-סולאריות בין אריחי המערכת המיועדים לייצור עצמאי של חשמל מאנרגיית השמש, ובכך להגיע קרוב יותר לבניין "מאופס-אנרגיה".

המערכות לחיפוי יבש מסופקות מאלפקס ללקוח עם כל אביזרי-עיגון וההתקנה, לרבות אביזרים ופרטי-סף, חלון, וכו', וכן, עם תכנון מפורט, הנגזרת מפריסת החזיתות של מתכנני הבניין. 

לקטלוג FRONTEK פרטי-המערכת גרסת PDF, מבחר-האריחים, גוונים, גדלים, טקסטורות, מפרטים טכניים  לחצו: 

מקבץ נבחר של פרויקטים בעולם בחיפוי-יבש FRONTEK

bottom of page